Souboj fotek na Punčošce

Pravidla soutěže o nej fotky měsíce:

  1. Soutěží PROTI sobě fotky uživatelů tzn. ty, které uživatelé sami pošlou a jsou z jejich tvorby.
  2. Každý uživatel může poslat maximálně 1 soutěžní fotku měsíčně. Pokud nahraje více fotek, vybere se první nahraná fotka.
  3. Soutěží fotky poslané mezi prvním dnem a posledním dnem předchozího měsíce, není-li stanoveno jinak. (např. pro soutěž vyhlášenou na červen budou zveřejněny fotky poslané uživateli v květnu).
  4. Fotky se zveřejní najednou v 1. den daného měsíce, tím je soutěž zahájena a je možno hlasovat. Soutěž končí poslední den v měsíci.
  5. Každý uživatel/návštěvník může fotce přidat buď pozitivní nebo negativní hlas a to vždy jeden hlas u každé soutěžní fotky
  6. Vítězí fotka, která získá za měsíc nejvíce pozitivních či nejméně negativních bodů. V případě rovnosti hlasů si dovolujeme posoudit vítěze sami.

Soutěžní fotky pro tento měsíc